x
External ID
2002
Photo URL
https://static8.orstatic.com/userphoto/codetablephoto/0/0/00000VB7D40229297B5E1Clv.jpg
Category Group
早安越南 Chao Chao

餐廳裝潢走型格路線,較受歡迎的菜式有火車頭湯河、生蝦刺身及軟殼蟹米紙卷。

漁樂 Lime Fish
嚐味喇沙 Laksa
囍越 WHAT THE PHO
翠林小館
Cóm Bánh Mì by Chef Phuc Dat Bich

新派越式快餐店,保留會安小食店裝修風格,招牌菜為五花腩粘米粉法包及香蒜牛油炸雞翼。

Subscribe to 越南菜